Järjestön toiminta

4H auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. Kukapa ei haluaisi oppia uusia taitoja ja saada hyviä ystäviä. Mukaan voi tulla jo kuusivuotiaana, mutta osallistumisen mahdollisuuksia riittää aina 28-vuotiaille asti!

4H-harrastuksen voi aloittaa kuusivuotiaana liittymällä 4H-kerhoon. 4H-kerhoja järjestetään vuosittain noin 2 600 eri puolilla Suomea. Käytännön järjestelyistä vastaavat paikalliset 4H-yhdistykset. Mikäli haluat lapsesi mukaan kerhoon, ota yhteyttä sinua lähellä olevaan 4H-yhdistykseen!

Tuemme nuorten omaa toimintaa

Yli 13-vuotiaat nuoret tarvitsevat harrastuksen, joka tukee heidän sosiaalisten taitojensa kehittymistä, opastaa oman elämän hallintaan ja hyvinvointiin. Me haluamme 4H:ssa tukea nuorten omaa toimintaa: tarjoamalla tiloja ja mahdollisuuksia, innostamalla, kannustamalla ja auttamalla tarvittaessa. Nuorilla on upeita ideoita, joiden toteuttamisessa me haluamme olla mukana! Upea esimerkki on nuorten järjestämä Shake it! -tapahtuma. Tuemme nuorten omia harrastusideoita rahoittamalla niitä myös Itse tehty -rahalla!

Mikä minusta tulee isona?

Nuoret etsivät omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja omaa itseään. Kaikilla nuorilla on omia kiinnostuksen kohteita, ja toiset tietävät jo nuorina, mitä he haluavat tehdä isona ja mistä he ovat kiinnostuneita. 4H:ssa lasten parissa viihtyvät nuoret voivat kehittää ohjaamisen taitoja ryhtymällä kerhonohjaajaksi 4H-kerhoon. Me koulutamme ja opastamme nuoret. Tärkeitä ovat myös ensimmäiset harjoittelupaikat ja kesätyökokemukset. Tuemme nuoria järjestämällä Ajokortti työelämään -kursseja, joilla nuori saa perustiedot työnhausta ja työelämän pelisäännöistä. Lisäksi nuoret voivat kehittää työelämätaitojaan 4H-työelämäkursseilla, joilla nuori voi oman kiinnostuksensa mukaan perehtyä esimerkiksi koirien hoitoon, ikkunoiden pesuun, vanhuksen auttamiseen tai erilaisiin pihatöihin. 4H:ssa yli 13-vuotias nuori voi työllistyä joko 4H-yhdistykseen tai yhdistyksen välittämiin töihin.

Unelmat todeksi yrittämällä

Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen kiinnostaa nuoria. 4H tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan opastuksella. Perustiedot yrittämisestä nuori saa osallistumalla 4H-yrityskurssille. 4H-yrityksen voi perustaa 13 vuotta täyttänyt nuori, yksin tai yhdessä ystävien kanssa. 4H:ssa nuoret ovat perustaneet jo noin 800 4H-yritystä. Kansainvälisyys on vahvasti läsnä 4H:ssa, sillä nuorilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon viikoiksi tai kuukausiksi sekä kansainvälistyä kursseilla, leireillä, seminaareissa tai tapahtumissa. Upean elämyksen antaa myös tutustumismatka Afrikkaan.

4H-toiminnan merkittävä rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö. 4H:n kehittämis- ja koulutustyötä tukee Opintokeskus Sivis.

 

Etsi lähin 4H-yhdistys

Strategia

4H:n strategia 2017 - 2019 painottuu lasten ja nuorten kansalais- ja yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi kehitämme vapaaehtoistoimintaamme. Lue lisää...

Arvot

Arvot ilmaisevat, mikä meille on toiminnassamme tärkeää. Arvot luovat toiminnallemme perustan ja ohjaavat meitä jokapäiväisessä työssämme. Arvojemme perustana ovat maailman 4H-järjestöjä yhdistävät kansainväliset arvot, joita kuvaavat järjestön nimessä olevat neljä H-kirjainta. Lue lisää...

4H-nuorisotyön perusteet

Järjestössä tehtävä nuorisotyö perustuu järjestön arvoihin (Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi), kasvatusajatteluun, Kolme askelta työelämään -malliin sekä Tekoja lähellä ja kaukana -malliin. Lue lisää...

Tekemällä oppiminen

4H-kasvatusajattelu perustuu tekemällä oppimisen käytännönläheiseen pedagogiikkaan. 4H-järjestön kasvatusajattelun perustana on yhdysvaltalaisen filosofin, kasvatusteoreetikko John Deweyn (1859–1942) "learning by doing". Lue lisää...

Hankkeet

Aktiivinen hanketoiminta uudistaa 4H-nuorisotyötä. Erilaisissa hankkeissa kehitetään toimintaa ja käynnistetään uusia toimintamuotoja. Lue lisää...

Metsä tutuksi nuorille

4H järjestää koko perheen metsäaiheisia tapahtumia ja yhteistyössä opettajien kanssa koululaisten metsäpäiviä. Lapset ja nuoret istuttavat vuosittain myös puun taimia ja osallistuvat marjarasteille. Lue lisää...

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen 4H tekee aktiivista yhteistyötä maailman 4H-järjestöjen ja Eurooppalaisen kattojärjestön, Rural Youth Europen kanssa. Lue lisää...

Kehitysyhteistyö Afrikassa

Suomen 4H:lla on kolmenkymmenen vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä Afrikassa. Tällä hetkellä kehitysyhteistyö keskittyy Tansaniaan ja Namibiaan. Kummassakin maassa Suomen 4H tukee paikallisten 4H-järjestöjen toimintaa. Lue lisää...

4H-säätiön avustustoiminta

Tuemme 4H-nuorten harrastustoimintaa, osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin ja nuorten parissa tehtävää 4H-työtä. Tutustu hakuohjeisiin ja lähetä hakemuksesi säätiölle! Lue lisää...