4H järjestää koko perheen metsäaiheisia tapahtumia ja yhteistyössä opettajien kanssa koululaisten metsäpäiviä. Lapset ja nuoret istuttavat vuosittain myös puun taimia ja osallistuvat marjarasteille.

Metsä- ja luontokasvatuksen tavoitteena 4H.ssa on lasten ja nuorten metsä- ja luontotietouden lisääminen, oman luontoympäristön arvostaminen ja ekologisen toiminnan opettelu. Lisäksi tavoitteena on kertoa lapsille ja nuorille metsään liittyvistä harrastus- ja työmahdollisuuksista. Lapsena opitut taidot kantavat myös nuorena, joten metsä ja luontoasioihin tutustumalla nuori saa tietoa metsäalan ammateista ja saattaa löytää itselleen urapolun.

4H-ympäristökasvatus antaa lapsille ja nuorille monipuolisen luonto- ja ympäristökuvan ja tarjoaa mahdollisuuden arjen ympäristötekoihin. Kun tekijöinä ovat koko maan 4H:laiset, kasvaa puroista suuria virtoja.

Metsäpäivillä tutustutaan lähimetsään

Koululaisten metsäpäivillä koululuokka tutustuu lähimetsään rastiradan avulla. Teemapäivän aikana nuoret saavat tietoa metsästä, heille opetetaan metsässä liikkumisen taitoja ja he havainnoivat yhdessä metsäluontoa. Lisäksi päivän aikana tutustutaan muun muassa työntekoon metsässä, tulenkäsittelyyn, jokamiehen oikeuksiin, kierrätykseen ja ruokailuun metsässä. Kouluyhteistyössä tavoitteena on lasten ja nuorten metsä- ja luontotuntemuksen lisääminen havainnollisten tehtävien ja esimerkkien avulla.

Vuosittain opettajien kanssa järjestettäviin metsäpäiviin osallistuu yli 30 000 lasta ja nuorta alakouluista, yläkouluista sekä lukioista. Suomen Metsäsäätiö rahoittaa huomattavan osan koululaisten metsäpäivien kuljetuskustannuksista.

Nuoret istuttavat vuosittain puuntaimia

Lapset ja nuoret istuttavat vuosittain useita kymmeniä tuhansia puuntaimia koulujen metsäpäivien ja muiden metsätapahtumien yhteydessä. Tapahtumiin osallistuville lapsille ja nuorille kerrotaan myös ilmastonmuutoksesta ja puiden tärkeydestä ilmastolle. Suomen 4H-järjestö on mukana myös Yhdysvaltojen 4-H-järjestön miljoonan puun kampanjassa ja ENO-verkkokoulun 100 miljoonan istutetun puun kampanjassa (vuoteen 2017 mennessä).

Syksyn sato tutuksi marjarasteilla

Metsätapahtumissa lapset ja nuoret tutustuvat vuosittain metsämarjoihin ja sieniin metsärastien avulla. Metsärasteilla pohditaan muun muassa sienien ja marjojen tuntomerkkejä, kasvupaikkoja ja satokautta. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat hyödyntämään metsän antimia sekä tunnistamaan käyttökelpoiset marjat ja sienet. Arktiset Aromit ry:n ja 4H:n järjestämille marja- ja sienirasteille osallistui 2 673 lasta ja nuorta vuonna 2013.

4H:ssa lapset ja nuoret, jotka ovat kiinnostuneita metsästä oppimispaikkana ja metsäalana voivat osallistua metsätyökursseille. 4H pyrkii lisäämään lasten ja nuorten metsätietämystä myös osallistumalla erilaisille metsämessuille eri puolella Suomea.

Tule mukaan metsätiimiin

Vuosien aikana 4H:n metsätiimit, joita on eri puolella Suomea, ovat koostaneet toimintamalleja, joiden avulla metsään ja luontoon liittyviä tapahtumia, kursseja ja retkiä sekä opetusta voivat eri tahot järjestää. Näitä toimintamalleja, jotka on koottu kansioon Metsissä mahdollisuus, voi tiedustella 4H:sta Juha Ruuskalta. Tutustu metsätiimiin tarkemmin.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Juha Ruuska, juha.ruuska(a)4h.fi, +358 (0)44 783 0305.

Jos olet kiinnostunut metsäpäivistä, -kursseista tai muusta 4H-järjestön metsä- ja luontoaiheisesta toiminnasta, voit ottaa suoraan yhteytta lähimpään metsävastaavaan.