4H-säätiön tarkoituksena on Suomen 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Sääntöjensä mukaan säätiö toteuttaa tarkoitustaan avustamalla etenkin 4H-nuorten ja 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien ammattiopintoja, edistämällä ja tukemalla 4H-toiminnan kasvatus- ja neuvontatyötä, edistämällä 4H-toimintaa hyväkseen käyttävää tai kehittävää tieteellistä tutkimustyötä, tukemalla nuorison harrastus- ja opintokerhotoimintaa sekä ammatinvalinnan ohjausta sekä tukemalla nuorten kansainvälistä yhteistoimintaa.

Apurahojen käyttötarkoitus

4H-säätiön hallitus myöntää apurahoja sääntöjen ja käytettävissä olevien varojen perusteella vuosittain ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • a) Vuosittain myönnetään stipendejä erityisen ansioituneiden 4H-nuorten palkitsemiseksi. Säätiön hallitus julistaa stipendit erikseen haettaviksi.
  • b) Säätiön hallitus järjestää harkintansa mukaan erikseen ns. lisästipendien hankintakilpailun, jossa parhaiten menestyneet toimihenkilöt palkitaan säätiön varoista.
  • c) 4H-nuorisojäsenille kansainvälisyyskasvatuksen, erityisesti nuorisovaihdon kustannuksiin.
  • d) 4H-toimihenkilöille koulutuksen tai kansainvälisen toiminnan kustannuksiin.
  • e) 4H-vapaaehtoisohjaajille 4H-osaamisen kehittämiseen.
  • f) 4H-toimintaa edistävään tutkimustyöhön.
  • g) 4H-työyhteisön henkilöstön virkistystoimintaan.
  • h) 4H-yhdistykselle tai -liitolle 4H-toiminnan kehittämiseen.

Apurahojen hakeminen

Muita kuin edellä kohdissa a), b) ja c) mainittuja stipendejä ja apurahoja on haettava vuosittain 4H-säätiön hallitukselta erillisellä hakemuslomakkeella 31.7. mennessä osoitteella 4H-säätiö, Karjalankatu 2, 00520 HELSINKI.

Kohdissa d), e), g) ja h) toimihenkilöitä, vapaaehtoisohjaajia ja yhdistyksiä koskevat apurahahakemukset on toimitettava Suomen 4H-liittoon säätiön asiamiehelle, toimitusjohtaja Seppo Hassiselle, seppo.hassinen(a)4h.fi.