Hankkeet

Aktiivinen hanketoiminta uudistaa 4H-nuorisotyötä. Erilaisissa hankkeissa kehitetään toimintaa ja käynnistetään uusia toimintamuotoja.

Suomen 4H-liiton hankkeita tukevat mm. ELY-keskukset, Raha-automaattiyhdistys RAY, maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju, Suomen Metsäsäätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Metsämiesten säätiö ja Henry Fordin Säätiö.

4H-liitolla on sekä valtakunnallisia että alueellisia hankkeita. Osa näistä hankkeista on esitelty alla.

Myös paikallisilla 4H-yhdistyksillä on omia hankkeita, joista löytyy lisätietoa yhdistysten omilta sivuilta.

Etsi lähin 4H-yhdistys

Ruokaa luonnosta -selvityshanke (2017-2018)

Ruokaa luonnosta -hankkeessa perehdytään yritysten, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden villiruoan ja luonnontuotteiden kysyntään. Hankkeessa selvitetään erityisesti nuorten ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista lähteä rakentamaan koordinoitua villiruoan keruuverkostoa Uudellamaalla. Lue lisää...

Taimikon varhaishoito – alku nuorten metsäyrittäjyydelle (2017 – 2019)

Nuorten metsäyrittäjyyshanke yhdistää 4H-yrittäjyyden ja metsänhoitotyöt. Metsäalalle tarvitaan lisää palveluyrittäjiä ja hankkeessa kannustetaan nuoria vastaamaan tähän tarpeeseen. Lue lisää...

Pirta-hanke (2017–2019)

Pirta-hanke on työllistävä, ja se toteutetaan Pirkanmaan alueella Suomen 4H-liiton ja sen 19 Pirkanmaalla toimivan jäsenyhdistyksen yhteistyönä. Lue lisää...

DigiMetsä-koulutushanke (2017–2018)

Hanke edistää yrittäjämäisen ja aktiivisen metsänomistuksen kehittymistä Itä-Suomessa. Se on välttämätöntä, jotta turvataan metsäbiotalouden kasvu sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon metsävaroille rakentuvat investoinnit. Lue lisää...

Mobiilisti metsään (2016–2018)

Mobiilisti metsään -hanke lisää lasten ja nuorten metsäosaamista ja ohjaa heitä metsäisen 4H-yrittäjyyden pariin. Se tuo metsän käyttöön ja -hoitoon liittyvät koulutusmateriaalit helposti metsänomistajan saataville mobiilipalvelun kautta. Lue lisää...

Äkräs (2016–2018)

Metsäpelit innostavat nuoret metsään. Nuorten kiinnostuksen ja innostuksen herättäminen suomalaista luontoa ja metsää kohtaan vaatii teknologian ja pelillistämisen luomien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja uusien ratkaisujen toteuttamista. Lue lisää...

LUMOA – Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (2015–2017)

Tukea nuorisoon kohdistuvaan luonnontuoteviestintään LUMOA-hanke koordinoi ja vahvistaa luonnontuotealan kehittämistyötä viestinnän ja tiedonvälityksen avulla sekä kokoamalla ja aktivoimalla alan hanketoimintaa. Lue lisää...

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen (2015 – 2017)

Hankkeessa tuetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Lue lisää...

Kulttuurien välinen kylä (2016)

Kulttuurien välisen kylän rakentajat on kehittämishanke, joka testaa ja toteuttaa 4H-järjestön kehittämiä tuotteita ja palveluja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lue lisää...

Polkuja Työelämään (2014 – 2016)

Polkuja Työelämään -hanke työllistää työttömiä Etelä-Savossa korkeimmalla korotetulla palkkatuella tai siihen rinnastettavilla tukimuodoilla. Lue lisää...

Kokemuksia Hommista KOHO (2012–2016)

Kokemuksia Hommista KOHO -hanke saattaa työn ja tekijät kohtaamaan Pirkanmaalla. Hankkeen maakunnallisten tukitoimien avulla rekrytoidaan ensisijaisesti vaikeasti työllistyviä henkilöitä tarpeen mukaan 4H-yhdistyksiin lisätyövoimaksi. Lue lisää...

Yhdessä verkkoon! ja Lasten oman mediatuotannon kehittäminen verkkoympäristössä (2013-2016)

Mediakasvatushankkeet tukevat lasten turvallista median käyttöä 4H-harrastuksen kautta. Lue lisää...

Yritysvirittämö

Virittämö ohjaa nuoria hauskan ja innostavan ideoinnin kautta uuteen harrastukseen ja kohti mahdollisuutta ansaita omalla idealla. Lue lisää...

Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille (2015)

Uusi Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille -projekti vuodelle 2015 rekrytoi nuoria töihin. Lue lisää...

Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille (2014-2015)

Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille 2014 -projekti on työllistänyt kymmenen nuorta. Lue lisää...

Messuperhonen (2014)

Messuperhonen-hankkeessa koulutettiin nuoria yrittäjien apukäsiksi messuille ja muihin tapahtumiin. Lue lisää...

Nuorten metsä (2013-2014)

Nuorten metsä -tiedotushanke lisäsi nuorten tietoisuutta metsien kestävästä käytöstä ja loi positiivista metsäkuvaa. Lue lisää...

Clover Power! (2013-2014)

Nuorten kansainvälisyyshanke Clover Power! - Youth arts and culture tarjosi kansainvälisiä kokemuksia 14-17-vuotiaille nuorille Satakunnan alueella. Lue lisää...

Toimeksi! (2012-2014)

Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke tarjosi yli 13-vuotiaille nuorille työelämävalmiuksiin ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta ja muuta toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Lue lisää...

Luonnontuoteala tutuksi (2010-2013)

Hanke tutustutti lapset ja nuoret luonnontuotteisiin, niiden keräämiseen, käyttöön ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Lue lisää...