Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on myöntänyt  Suomen 4H-liitolle rahoituksen Polku osaavaksi ohjaajaksi -hankkeen toteutukseen 1.1. – 31.12.2018. Hanke voi mahdollisesti jatkua 31.8.2019 saakka.

Polku osaavaksi ohjaajaksi -hanke tarjoaa asiakkailleen palkkatukityötä ja työkokeilua, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämävalmius- ja yrittäjyyskoulutuksia, lyhytkoulutuksia ja yritysvierailuja.  Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla 15-20 4H-yhdistyksen alueella.

Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät sekä alle 25-vuotiaat nuoret, jotka haluavat kokemusta nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksesta sekä järjestötyöstä ja tähtäävät mahdollisesti alan opintoihin.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella uusia palvelumalleja sekä työllistymisen polkuja nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tehtäviin. Hankkeessa tuleva maakuntauudistus huomioidaan saattamalla loppuun 4H-yhdistysten laatujärjestelmä (ARVI). Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä verkostojen, kuten viranomaisten, oppilaitosten, yritysten ja toisten hankkeiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on vähentää alle 25 vuotiaiden työttömyyttä sekä parantaa pitkään työttömänä olleiden sekä osatyökykyisten työmarkkinavalmiuksia. Tavoitteita on johdettu myös Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen – hankkeesta saadun kokemuksen ja palautteen perusteella. Hankkeeseen otetaan vuosittain 40-100 asiakasta.

Hankkeessa työskentelee osa-aikainen projektipäällikkö (50%) ja yksilöohjaaja.

Haemme nyt Polku osaavaksi ohjaajaksi -hankkeelle yksilöohjaajaa. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2018 saakka. Mahdollisuus jatkoon 31.8.2019 saakka. Työssä voit aloittaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Haku päättyy 16.2.2018 klo 16:00.

Lisätietoja:

Seija Heikkinen
projektipäällikkö
Suomen 4H-liitto
Puh. 044 377 7469
seija.heikkinen@4h.fi