Ruokaa luonnosta -selvityshanke (2017-2018)

Ruokaa luonnosta -hankkeessa perehdytään yritysten, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden villiruoan ja luonnontuotteiden kysyntään. Hankkeessa selvitetään erityisesti nuorten ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista lähteä rakentamaan koordinoitua villiruoan keruuverkostoa Uudellamaalla.

Luonnontuoteala Suomessa

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luontoon tukeutuvalle yritystoiminnalle. Samalla luontoa säästävien tuotteiden ja palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Tämä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle, jossa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Joidenkin luonnonvarojen käytöstä elinkeinotoimintaan on olemassa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina on syntynyt myös uutta, luontoa aikaisempaa monipuolisemmin hyödyntävää yrittäjyyttä. Useita luonnon tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä.

Mitä on villiruoka

Villiruoalla tarkoitetaan luonnonmarjoja, -sieniä, -yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita (esim. mahla, pettu, jäkälä). Ruokaa luonnosta -hankkeessa villiruoalla tarkoitetaan erityisesti villiyrttejä. Villiruoka on kasvavan kiinnostuksen kohteena niin kotitalouksissa kuin ravintoloiden tarjonnassa. Yhä useampi ravintola ja ammattikeittiö haluaisi tarjota asiakkailleen sesonkiruokana myös villiruokaa, mutta raaka-aineen saatavuus rajoittaa tarjontaa.

Uudellemaalle on syntynyt myös useita villiyrttejä jatkojalostavia yrityksiä, joilla on tarvetta laadukkaalle raaka-aineelle. Villiyrttejä ja luonnontuotteita hyödyntävät yritykset saavat kilpailuetua suomalaisen raaka-aineen ylivoimatekijöistä kuten puhtaudesta, ravintorikkaudesta, aromikkuudesta, luomusta ja arktisuudesta.

Toimivalle villiyrttien ja luonnontuotteiden keruuverkostolle on tarvetta Uudellamaalla. Toimivaan verkostoon tulisi saada ammattimaisesti poimivia kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien. Lisäksi villiruoan keruuseen ja käsittelyyn tarvitaan koulutusta. On ensiarvoisen tärkeää, että villivihanneksia poimivat vain hyvin koulutetut poimijat.

Mitä hankkeessa tehdään

Hankkeessa tehdään kattava villiruoan toimialaselvitys Uudellamaalla. Hankkeessa selvitetään, millaisia ovat toimivat toimitusketjut luonnosta asiakkaalle. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia seminaareja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Hankkeessa ryhdytään rakentamaan Uudellemaalle villiruokaverkostoa villivihannesten ja luonnonraaka-aineiden keruuseen, välitykseen ja jatkojalostukseen. Hankkeessa myös selvitetään villiruoan kysyntää ja tehdään alustavaa kartoitusta markkinahinnoista.

Lisäksi hankkeessa paneudutaan siihen, kuinka poimijoiden koulutus tulisi järjestää, mitä väyliä pitkin poimijat saadaan toimintaan mukaan ja kuinka heidät saadaan sitoutettua koordinoituun keruutoimintaan.

Hankkeessa tehdään myös alustavaa kartoitusta Uudenmaan luomutiloista ja potentiaalisista villiruoan keruualueista.

Hankkeeseen liittyen on julkaistu kysely Uudenmaan luonnontuotealan toimijoille. Käy vastaamassa kyselyyn, mikäli olet villiyrttejä ostava yritys, villiyrttien poimija, villiruokaan liittyvän koulutuksen tarjoaja tai villiruoasta kiinnostunut maatila. Voit myös vastata kyselyyn, jos olet kiinnostunut poimimaan, ostamaan tai jakelemaan villiyrttejä.

Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/villiyrttikysely

 

***

Kysy lisää:

Siiri Mäkelä
Projektivastaava/ Ruokaa luonnosta -selvityshanke
044 783 0311

Suomen 4H-liitto ry
Karjalankatu 2
00520 Helsinki

 

Helena Herttuainen
Aluejohtaja, metsänhoitaja
050 441 8636
helena.herttuainen(a)4h.fi

Suomen 4H-liitto ry
Riihimäen toimipiste
Kauppakuja 5 A 34
111 00 Riihimäki

 

Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Tallenna

Tallenna