Ruokaa luonnosta -selvityshanke (2017)

Ruokaa luonnosta -hankkeessa perehdytään yritysten, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden villiruuan ja luonnontuotteiden kysyntään. Hankkeessa selvitetään erityisesti nuorten ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista lähteä rakentamaan koordinoitua villiruuan ja luonnontuotteiden keruuverkostoa.

Luonnontuoteala Suomessa

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luontoon tukeutuvalle yritystoiminnalle. Samalla luontoa säästävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on lisääntynyt. Tämä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle, jossa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Joidenkin luonnonvarojen käytöstä elinkeinotoimintaan on olemassa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina on syntynyt myös uutta, luontoa aikaisempaa monipuolisemmin hyödyntävää yrittäjyyttä. Useita luonnon tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä.

Mitä on villiruoka

Villiruoalla tarkoitetaan luonnonmarjoja, -sieniä, -yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita (esim. mahla, pettu, jäkälä). Villiruoka ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena niin kotitalouksissa kuin ravintoloiden tarjonnassa. Yhä useampi ravintola ja ammattikeittiö haluaisi tarjota asiakkailleen sesonkiruokana myös villiruokaa, mutta raaka-aineen saatavuus rajoittaa tarjontaa.

Uudellemaalle on syntynyt myös useita villiyrttejä jatkojalostavia yrityksiä, joilla on tarvetta laadukkaalle raaka-aineelle. Villiyrttejä ja luonnontuotteita hyödyntävät yritykset saavat kilpailuetua suomalaisen raaka-aineen ylivoimatekijöistä kuten puhtaudesta, ravintorikkaudesta, aromikkuudesta, luomusta ja arktisuudesta.

Toimivalle villiyrttien ja luonnontuotteiden keruuverkostolle on tarvetta Uudellamaalla. Toimivaan verkostoon tulisi saada ammattimaisesti poimivia kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien. Lisäksi villiruuan keruuseen ja käsittelyyn tarvitaan koulutusta. On ensiarvoisen tärkeää, että villivihanneksia poimivat vain hyvin koulutetut poimijat. Myös villivihannesten käsittelyyn ja säilytykseen tarvitaan koulutusta ja osaamista, sillä herkkä tuote pilaantuu helposti ilman asianmukaista käsittelyä.

Mitä hankkeessa tehdään

Hankkeessa selvitetään, millaisia ovat toimivat toimitusketjut luonnosta asiakkaalle. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia seminaareja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Hankkeessa ryhdytään rakentamaan Uudellemaalle villiruokaverkostoa villivihannesten ja luonnonraaka-aineiden keruuseen, välitykseen ja jatkojalostukseen.  Hankkeessa myös analysoidaan kerääjien mahdollisuuksia saada keruutuloja eri luonnontuotteista ja tehdään alustavaa kartoitusta markkinahinnoista.

Lisäksi hankkeessa paneudutaan siihen, kuinka poimijoiden koulutus tulisi järjestää, mitä väyliä pitkin poimijat saadaan toimintaan mukaan ja kuinka heidät saadaan sitoutettua koordinoituun keruutoimintaan.

Hankkeessa tehdään myös alustavaa kartoitusta Uudenmaan luomutiloista ja potentiaalisista villiruoan keruualueista.

***

Kysy lisää:

Siiri Mäkelä
Projektivastaava/ Ruokaa luonnosta -selvityshanke
044 783 0311

Suomen 4H-liitto ry
Karjalankatu 2
00520 Helsinki

 

Helena Herttuainen
Aluejohtaja, metsänhoitaja
050 441 8636
helena.herttuainen(a)4h.fi

Suomen 4H-liitto ry
Riihimäen toimipiste
Kauppakuja 5 A 34
111 00 Riihimäki

Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Tallenna

Tallenna