4H-järjestö pitää tärkeänä, että kunnat resursoivat riittävästi lapsi- ja nuorisotyöhön. Kunta on lapsiperheille, lapsille ja nuorille tärkeä yhteisö. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille, kuntien merkitys varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja vapaa-ajan toiminnoissa korostuu.

1. Kerhotoiminta luo pohjaa elämälle

Kerhoharrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi kansalaiseksi. Kerhoissa omaksutaan arjen- ja kädentaitoja, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö torjuu syrjäytymistä. 4H tarjoaa matalan kynnyksen edullisia harrastusmahdollisuuksia myös taajamien ulkopuolella.
Kunnan kannattaa

 • tarjota lapsille ja nuorille maksuttomia harrastustiloja myös iltaisin
 • tukea lasten ja nuorten kerhoharrastusta taloudellisesti.

2. Töitä ja työelämävalmiuksia nuorille

Työ on yhteiskunnan ja yksilön menestykselle tärkeää. 4H-järjestön kautta tuhannet nuoret työllistyvät vuosittain. Useimmille 4H-yhdistyksen kautta löytynyt työ on se aivan ensimmäinen. 4H-järjestö on nuorten työllistämisen asiantuntija ja kokenut työelämäkasvattaja.
Kunta voi edistää nuorten työllistymistä

 • tarjoamalla kaikille nuorille Ajokortti työelämään -kurssin
 • tukemalla kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia
 • hyödyntämällä paikallisen 4H-yhdistyksen osaamista nuorten työllistämisessä
 • tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja kunnan tehtävissä.

3. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria

Nuorten yrittäjyyden edistäminen on 4H-järjestön perustehtävä. Nuoret perustavat 4H-yhdistyksen tuella omia 4H-yrityksiä.
Kunta pystyy tukemaan nuorten yrittäjyyttä

 • antamalla tiloja nuorten yritysten käyttöön
 • tarjoamalla kesätyösetelien rinnalla kesäyrittäjyysseteleitä
 • valmentamalla nuoria yrittäjyyteen yhdessä paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa
 • käyttämällä nuorten yrittäjien palveluja.

4. Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita

Osallistuakseen omaa elämää tai vaikkapa omaa asuinympäristöä koskevaan päätöksentekoon nuori tarvitsee tietoa, taitoa ja tukea. 4H-järjestö tarjoaa koulutusta ja monipuolisia mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Kunnan kannattaa

 • tehdä yhteistyötä 4H-yhdistyksen kanssa, mikä tavoittaa myös taajamien ulkopuolella asuvat lapset ja nuoret
 • nuorisovaltuustojen kokoonpanossa ottaa huomioon myös järjestöjen kautta tavoitettavat nuoret
 • vahvistaa lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia kuuntelemalla ja osallistamalla heitä.

 

Mikäli haluat keskustella oman paikkakuntasi 4H-yhdistyksen kanssa, löydät yhteystiedot sinisen laatikon alasvetovalikosta.