4H-järjestössä on hienoa olla töissä. Me teemme arvokasta työtä suomalaisten lasten ja nuorten hyväksi. 4H:ssa lapset ja nuoret tekevät itse ja oppivat itse tekemällä.

Avoinna olevat työpaikat ovat tällä sivulla. Työn tarjoaja voi olla joko Suomen 4H-liitto tai jokin 225 4H-yhdistyksestä, joita on eri puolilla Suomea.

Haemme vs. toiminnanjohtajaa Tyrnävän 4H-yhdistykseen kokoaikaiseen työsuhteeseen

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat lapsi- ja nuorisotyön organisointi, nuorten työelämävalmiuksien edistäminen sekä 4H-yrittäjyyteen kannustaminen. Toiminnanjohtaja johtaa itsenäisesti koko yhdistystä, sen taloutta ja toimintaa. Hän huolehtii sidosryhmäsuhteista ja viestinnästä. Toiminnanjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen hallituksen, 4H-liiton ja muiden sidosryhmien kanssa.

Odotamme sinulta itsenäistä työotetta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä intoa toimia lasten ja nuorten kanssa. Olet rohkea verkostoituja ja osaat tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Olet sitkeä puurtaja; et pelkää hallinnollista työtä etkä taloudellista vastuuta, sillä olet harjaantunut niiden tehokkaaseen hoitamisee. Asenteesi on positiivinen ja yrittäjämäinen. Sinulla on hyvät johtamis- ja organisointitaidot sekä rohkeutta kantaa vastuuta. Nautit vaihtelevista työpäivistä ja sukkuloit sujuvasti erilaisten työtehtävien välillä.

Edellytämme soveltuvaa AMK-tutkintoa tai vastaavaa. Lisäksi odotamme sinulta joustavuutta työajoissa ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Työ alkaa 15.2.2018 tai sopimuksen mukaan ja kestää heinäkuuhun 2019 saakka. Työsuhteen alussa on 6 kuukauden koeaika. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään. Lisäksi valitulta henkilöltä tarkastetaan luottotiedot. Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään 4.2.2018 osoitteeseen heli.uitto@gmail.com. Pyydämme liittämään hakemukseen suosittelijan yhteystiedot. Haastattelut järjestämme viikolla 6.

Lisätietoja: hallituksen pj. Heli Uitto, p. 040 8367 840 ja hallituksen vpj. Tiia Rusila, p. 050 3427 134

Tyrnävän 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 225 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä.

www.tyrnava.4h.fi

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna