Nuorisotoimikunta eli Nutoku koostuu vaikuttamisesta kiinnostuneista 16–28-vuotiaista nuorista, jotka haluavat olla mukana kehittämässä 4H-järjestöä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

4H-nuorisotoimikunta tuo nuorten äänen kuuluville järjestön hallintoon ja ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin parantaakseen nuorten asemaa 4H:ssa.

Nutoku 2017 ROCKS

NUTOKU HALUAA 2017 PANOSTAA SEURAAVIIN ASIOIHIN

  1. Poikien määrän lisääminen 4H-toiminnassa kaikilla tasoilla.
  2. Toteuttaa yhteistyössä nuorisoalan asiantuntijan sekä Suomen 4H-liiton kanssa valtakunnallisen, ammattimaisesti toteutetun 4H-jäsenkyselyn.
  3. Nutokun kokeneet jäsenet 4H:n alueneuvostoissa ja luottamushenkilötapaamisissa.
  4. 4H:n monipuolisen toiminnan esille tuominen.
  5. Nutokun näkyvyyden lisääminen nuorten keskuudessa mm. sosiaalisen median, 4H-yhdistysvierailujen sekä tapaamisten avulla kuin myös aktivoida nuoria jatkamaan 4H:ssa kerhoiän loputtuakin esim. leirien, vaihtojen ja nuorisotoimikunnan avulla.
  6. #Sata4htarinaa instagramissa

Tutustu Nutokun jäseniin 2017

nutoku_ryhma3

Tässä porukassa on kokemusta ja tahtoa saada ”4H -spiritiä” laajemminkin nuorten tietoisuuteen!

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat

satu_2_nutoku

Satu Järveläinen, 26,

Pihtiputaan 4H-yhdistys

Nutokun puheenjohtaja ja kansainvälisistä asioista vastaava

 

Jos voisit valita yhden superlahjakkuuden, mikä se olisi?

Heittäytymiskyky! Innostun haasteista, saan lisäpotkua uusien ihmisten tapaamisesta enkä pelkää astua mukavuusalueeni ulkopuolelle. Radio- ja TV-toimittajakoulutukseni myötä olen tullut entistä uteliaammaksi ja perehdyn innolla minulle entuudestaan tuntemattomiin asioihin.

 

Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassa?

Nurmeksessa kesällä 2015 järjestetyn Pohjoismaisen leirin leiriradion päälliköinti ja radiotyöpajojen vetäminen 4H-nuorille. Paikallisesti aamuisin ja iltaisin lähettäneen leiriradion ohjelman suunnittelu ja itse lähetysrumban pyörittäminen englanniksi koko leiriviikon ajan 1200 osallistujalle, valiten haastateltavia ja kouluttaen nuorista reporttereita oli iso ponnistus ja osoitus saumattomasta yhteistyöstä monien toimijoiden kesken – saavutus, josta kehtaa olla ylpeä.

 

Jos voisit matkustaa ihan mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Takaisin Costa Rican maaseudulle. Olin siellä 4H:n kautta IFYE-vaihdossa kesällä 2013, ja kaipaan etenkin Guanacasten isäntäperhettäni kovasti. Arki kulki siellä verkkaiseen tahtiin ja pidän kovasti espanjan puhumisesta.

 

Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Pyrin kuuntelemaan mahdollisimman kattavasti kaikenlaisten 4H-nuorten toiveita ja huolia, vieden heidän viestiä eteenpäin niin 4H-liitolle kuin 4H-hallituksellekin. Aion olla helposti lähestyttävä puheenjohtaja ja toimia positiivisena esikuvana 4H-nuorten vaikuttamistyölle yhteiskunnassamme. Nuorisotoimikunnan kaikilla jäsenillä on monipuolista 4H-taustaa, tällaista pätevää joukkoa on ilo luotsata!

 

Yksi tärkeimmistä tavoitteistani on laittaa iso pyörä liikkeelle, jotta saisimme toteutettua yhteistyössä nuorisoalan asiantuntijan sekä Suomen 4H-liiton kanssa valtakunnallisen, ammattimaisesti toteutetun 4H-jäsenkyselyn. Suoraan jäsenille lähetettävän kyselyn kautta saisimme arvokasta ensikäden tietoa siitä, mitkä osa-alueet kentällä toimivat hyvin, mitä asioita tulisi kehittää, ja millaisia uusia, tulevaisuuden merkittäviä taitoja ja tietoja 4H voisi olla osaltaan edistämässä Suomen lasten ja nuorison parissa.

 

Lisäksi haluan pohtia yhdessä eri 4H-tahojen kanssa konkreettisia keinoja tasa-arvon toteutumisen varmistamiselle jäsentasolla – kuinka saisimme aktivoitua poikia mukaan 4H-toimintaan? Enemmistö jäsenistämme on tyttöjä, ja esimerkiksi nuorisotoimikuntaan ei hakenut tänä vuonna yhtäkään poikaa tai muunsukupuolista.

 

Mistä pidät eniten 4H:ssa? 

Siitä, että “Tekemällä oppii parhaiten” -filosofia ei ole sanahelinää vaan toimiva ohjenuora, joka kannustaa jäseniämme kasvamaan aivan huomaamattaan aktiivisiksi kansalaisiksi. 4H:n kerhoissa, koulutuksissa ja yritystoiminnassa on turvallista oppia uusia asioita, eikä ole kuolemanvakavaa vaikka epäonnistuisikin, sillä 4H pysyy nuoren tukena läpi tuulen ja tyrskyn.

 

On hienoa, että Suomen 4H on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, sillä tämä takaa sen, että järjestömme pyrkii toimimaan avoimesti ja yhteisymmärryksessä useiden toimijoiden kanssa, aina lasten ja nuorten parhaaksi. On äärettömän arvokas asia, että kaikki ovat tervetulleita 4H-jäseneksi omasta sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustastaan riippumatta. Etenkin se lämmittää sydäntäni, kun olen päässyt omin silmin todistamaan kuinka hyvin kansainvälinen 4H-järjestö muovautuu perusarvojensa pohjalta monipuolisesti valtioihin ympäri maailman, onnistuen ottamaan huomioon juuri kunkin alueen nuorison tarpeet.

 

Mitä olet oppinut 4H-toiminnan kautta?

Sopivan sekoituksen itsenäisyyttä, vastuuta ja yhteistyötä aina ala-asteen heppakerhoilusta ja dogsitter-koulutuksista lähtien. Järjestömme ainutlaatuiset jäsenedut, isäntäperhevaihdot, taasen ovat opettaneet minulle rohkeuden merkityksen, kulttuurien välistä ymmärrystä ja tietynlaista arjen diplomatiaa – asioista täytyy keskustella, mutta kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä ja silti voi tulla toimeen keskenään!

 

Olen saanut paljon itsevarmuutta 4H:n kautta. Etenkin vapaaehtoisuutta käsittelevä Suomen ja Tansanian 4H:n järjestämä Take a Lead -seminaari Tansaniassa vuonna 2011 näytti, että pienen pitäjän likka, joka metri kerrallaan ponnisti yhä kauemmas maailmalle “Puttaan pikkukylältä” pärjää yhteisen kielen puuttuessakin maalaisjärjen avulla ihan yhtä hyvin kuin muut. Rohkeasti uusien kulttuurien tapojen vietäväksi heittäytyminen on opettanut paljon omasta itsestäni.

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

johanna_3_nutoku

Johanna Lamberg, Hankasalmen 4H-yhdistys

Nutokun Sihteeri ja yritystiimin jäsen

 

Jos voisit valita yhden superlahjakkuuden, mikä se olisi?

Jos voisin valita yhden superlahjakkuuden, haluisin täysin itsevarman ja hyvän esiintymistaidon. Onneksi sitä voi harjoitella aina lisää ja ehkä jonain päivänä saavutan tämän superlahjakuuden.

Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassa?

Suurin saavutukseni 4H-toiminnassa on ollut itsensä työllistäminen 4H-yritykseni Kotipalvelu Johanna Lambergin kautta. Yritykseni on menestynyt hyvin niin Hankasalmen alueella kuin muuallakin. Olen myös saanut pitää liikuntakerhoa lapsille, sekä päässyt tekemään monia asioita 4H:n kautta. Kaikki on ollut niin opettavaista ja hyödyllistä!

Jos voisit matkustaa ihan mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Jos voisin matkustaa mihin tahansa maailmassa, lähtisin reppureissaamaan ympäri Eurooppaa.

Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Tärkeimmät tavoitteeni vuodelle 2017 ovat, että 4H-järjestö saa näkyvyyttä lisää niin nuorten ja aikuisten keskellä. Toimin nuorisotoimikuntamme sihteerinä, sekä yritys- ja työllistymisen tiimissä. Tavoitteeni on kertoa nuorille 4H-yrittäjyyden ja työllistymisen mahdollisuuksista.

Mistä eniten pidät 4H:ssa?

Eniten pidän 4H:ssa siitä, kuinka se antaa nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä helposti. 4H tarjoaa nuorille paljon tukea työllistymiseen ja yrittäjyyteen tutustumiseen. Lisäksi pidän siitä, että 4H:n kautta tutustuu niin mahtaviin ihmisiin, joista osasta tulee todella läheisiä ystäviä.

Mitä 4H-toiminnan kautta olet oppinut?

Olen oppinut 4H:n kautta niin ryhmätyöskentelytaitoja, viestintätaitoja, esiintymistaitoja, yrittäjyyden alkeita, työllistymiseen liittyviä asioita…Luettelo tulisi olemaan pitkä, sillä 4H on opettanut elämässäni todella paljon!

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

jenna_1_nutoku 2

Jenna Järvenpää

Kokemäen 4H-yhdistys

Nutokun varapuheenjohtaja sekä yritys-yhteistyövastaava

“4H-juureni ovat Kokemäen 4H-yhdistyksessä, Satakunnan sydämessä, Kokemäenjoen rannalla. Siellä opin elämälle tärkeitä taitoja vetäessäni 4H-kerhoja, kerätessäni lannoitesäkkejä ja siivotessani ihmisten koteja. 4H:lta olen saanut tutustua mahtaviin kansainvälisiin leireihin, taitaviin kerholaisiin sekä aikaansaaviin motivoituneisiin ihmisiin. Minne elämä minut viekin, olen ylpeä 4H-juuristani.”

Jos voisit valita yhden superlahjakkuuden, mikä se olisi?

Yhteiskunnan muuttuessa yhä nopeammin ja ennalta arvaamattomasti, toivoisin ihmisillä, etenkin päättäjillä olevan kestävää harkintaa nähdä syy-seuraussuhteita useiden vuosien ja vuosikymmenien aikajänteellä. Kestävällä oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon sekä ihmisten että luonnon hyvinvointiin tähtäävällä harkinnalla voitaisiin minimoida sotiin johtavia konflikteja sekä luoda maapallon ihmisille yhdenmukaiset edellytykset elää. Superlahjakkuuteni välittyisi ihmiseltä toiselle, kunnes olisimme kaikki superlahjakkaita.

Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassa?

Vuoden 2009 4H-parlamentti Helsingissä oli hieno kokemus, josta sain hyviä ystäviä ja lämpimiä muistoja.

Jos voisit matkustaa ihan mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Matkustaisin Kiinaan, sillä haluaisin perehtyä Kiinan historiaan sekä nähdä kuinka niin valtava ja monimuotoinen maa toimii.

Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Haluan tukea ja kannustaa kerholaisia sekä nuoria jatkamaan aktiivisesti 4H:n parissa kerhoiän loputtuakin. Mielestäni 4H tarjoaa erinomaisia tilaisuuksia nuorille verkostoitua niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Henkilökohtaisesti tärkeimmät tavoitteeni tulevalle vuodelle ovat Nutokun näkyvyyden lisääminen nuorten keskuudessa mm. sosiaalisen median, 4H-yhdistysvierailujen sekä tapaamisten avulla kuin myös aktivoida nuoria jatkamaan 4H:ssa kerhoiän loputtuakin esim. leirien, vaihtojen ja nuorisotoimikunnan avulla.

Mistä eniten pidät 4H:ssa?

4H:n toiminta on monipuolista, aikaansaavaa sekä hyvää mieltä tuovaa. Koulutukseni puolesta arvostan kädentaitoja sekä harkintaa kehittäviä yleishyödyllisiä organisaatioita. 4H on mielestäni oikein oiva esimerkki hyvästä harrastuksesta, jossa toimitaan hyvällä sydämellä elämäntaitoja opetellen.

Mitä 4H-toiminnan kautta olet oppinut?

Olen oppinut erittäin paljon niin itsestäni, muista kuin myös 4H-organisaatiosta. 4H:ssa jokainen saa oppia ja kehittyä omalla tavallaan ja tyylillään, mikä onkin parasta. Täällä jokainen saa olla oma itsensä ja osallistua toimintaan niin kauan kuin haluaa. Toisille 4H on elämäntyyli, toisille taas tapahtumarikas organisaatio.

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

jasmiina_2_nutoku

 

Olen Jasmiina Karhumaa. Asun Paavolassa ja kuulun Siikajoen 4H-yhdistykseen.

Nutokun varapuheenjohtaja ja yritys ja työllistymisen vastaava

 

Jos voisit valita yhden superlahjakkuuden, mikä se olisi?

Jos voisin valita yhden superlahjakkuuden itselleni, niin valitsisin laajan viisauden.

Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassasi?

Suurin saavutukseni 4H-toiminnassa on ollut ehdottomasti nuorisotoimikuntaan 2017 pääseminen.

Jos voisit matkustaa mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Jos voisin matkustaa minne tahansa maailmassa, niin matkustaisin Balille lämpimään.

Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Tärkeimmät tavoitteeni nutokussa on, että 4H-toiminta saisi enemmän näkyvyyttä ja kuuluvuutta ihmisten keskuudessa ja yhä useampi nuori tekisi töitä sekä perustaisi omia yrityksiä 4H:n kautta.

Mistä eniten pidät 4H:ssa?

Pidän eniten 4H:ssa siitä, että se tarjoaa monipuolista tekemistä niin lapsille kuin nuorillekkin, se luo mahtavia tilaisuuksia (esim. vaihtoon lähteminen), se työllistää nuoria ja antaa mahdollisuuden yrittämisen elämään. 4H myös järjestää hyödyllisiä kursseja sekä on yksi hyvinvoinnin edistäjä.

 

Mitä 4H-toiminnan kautta olet oppinut?

Olen oppinut 4H-toiminnan kautta, että jokainen ihminen voi olla erilainen, mutta saman arvoinen, yhteinen tekeminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja opettaa tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa. Myöskin sen, että monipuoliset harrastukset lapsilla ja nuorilla edistävät huomattavasti hyvinvointia.

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

Hanna_Sofia_2_nutoku 2

Hanna-Sofia Luoto, Pyhäjoki

Nutokun varapuheenjohtaja ja KV-ryhmän jäsen

 

Jos voisit valita yhden superlahjakkuuden, mikä se olisi?

Puhuisin mahdollisimman monia maailman kieliä.

Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassa?

Pääsen edustamaan Kanadaan 4H Global Summittiin. 🙂 Ja tietysti Nutoku.

Jos voisit matkustaa ihan mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Haluaisin päästä käymään Uudessa-Seelannissa tai Aasian saaristoissa.

Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Haluan kehittää toimintaa eteenpäin ja saada enemmän nuorten ääntä ja mielipiteitä kuuluville liitossa

Mistä eniten pidät 4H:ssa?

Monipuolisuus ja saa itse vaikuttaa mitä haluaa tehdä ja mahdollisuuksia tehdä niin monenlaisia asioita.

Mitä 4H-toiminnan kautta olet oppinut?

Ihan hirveän paljon; työntekoa, askartelua, kokkailua, kieliä, sosiaalisia taitoja, lasten hoitoa…

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

venla_1_nutoku

 

Venla Alatalo, pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset

Nutokun viestintävastaava, metsä- ja luontoryhmä Jos voisit valita yhden superlahjakkuuden, mikä se olisi?

Haluaisin olla musikaalisesti lahjakas
Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassa?

Mielestäni suurin saavutukseni 4H-toiminnassa on ollut nuorten kouluttaminen työelämään catsitterkursseilla.

Jos voisit matkustaa ihan mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Jos voisin matkustaa ihan mihin vain maailmassa, lähtisin Islantiin, sillä paikan omaperäinen luonto on varmasti kokemuksen arvoinen.
Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Tärkeimmät tavoitteeni Nutokussa vuodelle 2017 ovat nuorten työllistäminen, sekä tiedon lisääminen 4H:n tarjoamasta toiminnasta ja mahdollisuuksista.
Mistä eniten pidät 4H:ssa?

Eniten pidän 4H:ssa hyvästä yhteishengestä ja siitä, että mukaan mahtuu monenlaisia tyyppejä.
Mitä 4H-toiminnan kautta olet oppinut?

Olen oppinut 4H:n kautta niin paljon asioita, että niiden kuvailemiseen menisi pieni ikuisuus. Kuitenkin mieleenpainuvinta on, miten paljon opin itsestäni 4H:n IFYE vaihdossa Pohjois-Irlannissa.

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

iiristiina_2_nutoku 2

Iiristiina Heinonen

Nykyään asun Helsingissä, mutta juureni ovat Orivedellä.

Nutokussa ryhmätiimissä

Jos voisit valita yhden superlahjakkuuden, mikä se olisi?

Haluaisin olla superkärsivällinen. Olen kyllä melko kärsivällinen, mutta superlahjakkuudesta ei olisi haittaa…

Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassa?

Nuorisovaihto Puolassa, jonka suunnittelimme yhdessä suomalaisten, puolalaisten ja liettualaisten nuorten kanssa. Toteutimme projektin EU-rahoituksen avulla, ja EU:n hakulomakkeista selviäminen oli minusta aika suuri saavutus!

Jos voisit matkustaa ihan mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Norjalaisia kavereita olisi mahtavaa nähdä ja Norja on ihana maa, mutta… Jos matkustan kauas Uuteen-Seelantiin ja otan kaverit Norjasta mukaan!

Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Tärkein tavoitteeni on edustaa nuorten mielipiteitä. Toivon, että voimme Nutokun kanssa toimia niin sanotusti ”nuorten megafonina”. Tavoitteeni on myös oppia itse lisää ja saada uusia näkökulmia niin 4H-toimintaan kuin elämään yleensäkin.

Mistä eniten pidät 4H:ssa?

4H:n monipuolisuudesta ja ilmapiiristä: 4H voi olla melkein mitä vain mitä itse haluaa. Aina löytyy joku, joka kannustaa sinua tekemisissäsi ja antaa neuvoja, kun itse tulet umpikujaan.

Mitä 4H-toiminnan kautta olet oppinut?

Ryhmätyötaitoja, eri kielillä toimimista, suunnittelua, pitkäjänteisyyttä… Mutta tärkeimpänä ehkä olemaan täysin oma itsensä.

 

Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

Hanna_Riikka_nutoku 2

Hanna-Riikka Kupla

Kaakonkulman 4H

Nutokun viestintätiimiläinen

Mikä tähän mennessä on ollut suurin saavutuksesi 4H-toiminnassa?

Opiskelen Lappeenrannassa lukiossa ja kuulun kaakonkulman 4H yhdistykseen. 4H juuret ovat syntynyt Miehikkälässä kerhoilun parissa ja myöhemmin itse kerho-ohjaajana. 4H yrityksen perustin kesällä 2013. Pääsin mukaan vuoden 2016 4H Nutokuun ja on mahtava jatkaa vuoden 2017 Nutoku tiimissä! 4H on opettanut minut tiimityöskentelyyn ja sinnikkyyteni on kasvanut vuosien mittaa.

 

Jos voisit matkustaa ihan mihin vain maailmassa, minkä kohteen valitsisit?

Jos saisin matkustaa mihin ikinä haluaisin, valitsisin matkakohteeksi Australian lämmön, ihmisten, eläinten ja harrastusmahdollisuuksien takia!

Mitkä ovat sinun tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2017 Nutokussa?

Tämän vuoden Nutoku tiimillä on hyvä ote vaikuttamiseen, joten uskon, että saamme tänä vuonna aikaan hyviä asioita vaikuttamiseen ja viestintään liittyen! Olemme päättäneet myös kaakonkulman toiminnanjohtajan kanssa tekevämme yhteistyötä ja aktivoida nuorisotoimintaa alueellamme.

 

Mistä eniten pidät 4H:ssa?

4H opettaa lapsesta asti tiimityöskentelyyn ja suvaitsevaisuuteen! Lapsesta nuoreen aikuisuuteen on mahdollista toteuttaa itseään monien mahdollisuuksien mukaan. Voi esimerkiksi avartaa omaa näkökulmaa omassa kotimaassa, mutta myös ulkomailla vaihtojen kautta! Se on parasta 4H:ssa!😊


Nimi ja paikkakunta, missä 4H-juuresi ovat!

tanja_nutoku 2

Tanja Raatikainen, Konneveden 4H-yhdistys,

Ryhmävastaava ja Ryhmätoiminnann ryhmässä, Metsä- ja luonto sekä KV-ryhmässä

 

Superlahjakkuus: Paljon olisi kaikkia kivoja juttuja mitä haluaisin osata. Mutta sanotaan vaikka, että ois kiva osata puhua monia eri kieliä ymmärrettävästi. Tällä hetkellä neljä kieltä sujuu ihan hyvin ja kahdessa on alkeet hallussa eli suunta on kai ihan hyvä jo! 🙂

Mikä on suurin saavutukseni 4H-toiminnassa tähän mennessä? Henkilökohtaisesti pidän ”suurimpana saavutuksenani” ylipäänsä sitä, että olen uskoakseni auttanut 4H-toiminnan kautta monia eri ihmisiä!

Mihin matkustaisin? Ois huippua reppureissata Aasiassa ja Väli- & Etelä-Amerikassa, lähtee Working holidaylle Ausseihin, tehä joku next level pyöräreissu Euroopassa tai mennä vapaaehtoistöihin melkeenpä mihin tahansa maailman kolkkaan!

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteeni Nutokussa vuodelle 2017? Haluaisin, että ihmiset tietäisivät, miten monipuolinen järjestö 4H on ja mitä kaikkia mahdollisuuksia se tarjoaa niin harrastuksen, työllistymisen, kansainvälistymisen kuin muidenkin juttujen saralla. Totta kai haluan myös olla mukana sekä ideoimassa että vastavuoroisesti kyseenalaistamassa asioita, jotka koskevat 4H:n jäseniä.

Mistä pidän 4H:ssa? Mun mielestä 4H:lla on tosi hyvät arvot ja se tarjoaa tosi monipuolisesti erilaista tekemistä. Pääsee haastamaan itseään ja kokeilemaan asioita käytännössä. Ja 4H:ssa on hyviä tyyppejä!

Mitä olen oppinut 4H-toiminnan kautta? Paljon erilaisia taitoja, sekä konkreettisia että abstrakteja. En varmasti opiskelisi nyt opettajaksi, jos en olisi ohjannut kerhoja nuoruudessani. Eri kursseilla on saanut tuntumaa vähän syvemmin moneen asiaan, mutta käytäntö on kuitenkin opettanut huomattavasti enemmän. Eniten kuitenkin arvostan sitä, että tätä kautta on tullut tavattua ihmisiä, joiden kanssa juteltua oma maailmankuva on laajentunut. Yhteenvetona vois sanoa kliseisesti, että oon kasvanut ihmisenä todella paljon (:

Mitä Nutoku tekee?

Nuorisotoimikuntaan voivat hakea kerran vuodessa kaikki iältään 16-28-vuotiaat olevat 4h-nuorisojäsenet. Haun perusteella Nutokuun valitaan osallistujat yhdeksi vuodeksi. Avoimella haulla kausi on paljolti nuorten itsensä näköinen.

Nutokulaiset edustavat kaikkia Suomen 4H:n nuoria mm. erilaisissa tapahtumissa, 4H-hallituksien kokouksissa sekä alueneuvostojen seminaareissa.

Lisäksi Nutoku kehittelee ja osallistuu erilaisiin kampanjoihin, kehityshankkeisiin, 4H:n viestintään ja tapahtumiin. Nuorisotoimikunnalla voi olla myös omia projekteja. Tärkeintä on tuoda nuorten ääntä kuuluville ja tehdä nuorten näköistä toimintaa.

Nuorisotoimikunta tapaa vuoden aikana kasvotusten pari kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Vuoden ensimmäinen tapaaminen on kaksipäiväinen tutustumis- ja suunnittelusessio. Kokousten välillä pidetään yhteyttä sähköisesti mm. sosiaalisen median kautta.

Nuorisotoimikunnan tehtävänä on tuoda esiin 4H-nuorten ajatuksia ja mielipiteitä.

Lisätietoa: Päivi Haapasalo, p. 044 783 0306, paivi.haapasalo(at)4h.fi

Nuorisotoimikunta on myös Facessa. Ota sinäkin kantaa!